Hiển thị các bài đăng có nhãn hoi-gi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hoi-gi. Hiển thị tất cả bài đăng
b/o là gì? Tìm hiểu viết tắt b/o

b/o là gì? Tìm hiểu viết tắt b/o

Mọi người cho mình hỏi b/o là gì vậy. và b/o là viết tắt của từ gì b/o  là gì? b/o là tư viết tắt của   Bill of Original (được tạm dịch l...
^