Objective-C là gì? ưu điểm và lịch sử

Objective-C là gì

Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose) Được thiết kế từ ngôn ngữ C bổ sung kiểu gọi hàm của ngôn ngữ Smalltalk.Objective-C Có thể sử dụng để viết phần mềm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau tuy nhiên hiện nay thường dùng Objective-C để lập trình trên hệ thống Apple iOS và Os X. Ngôn ngữ này đã được biên soạn để có thể xây dựng tất cả mọi thứ từ common line utilities đến animated GUI (giao diện người dùng đồ họa) và các thư viện hoàn chỉnh. Nó cũng có thể tạo ra các công cụ để duy trì các frameworks lớn.

Ưu điểm của Objective-C

Biên dịch nhanh và mềm mại: Bản thân trình biên dịch C cũng là huyền thoại tốc độ rồi Obj-C còn được trang bị thêm nhiều đặc điểm ngôn ngữ uyển chuyển (Dynamic Script Language) nữa. Ví dụ bạn có thể sử dụng kiểu tĩnh cho mọi biến nhưng những kiểu này lại không bị xử ký quá cứng nhắc…

Tương thích với C và C++: Bạn có thể sử dụng, khai báo tất cả các kiểu dữ liệu của C, C++. Trong thực tế có rất nhiều thư viện framework của Obj-C được viết bằng C, C++.

Tích hợp Cocoa: Cocoa được thiết kế cho Obj-C, đây là thư viện mạnh mẽ cho các ứng dụng cảm ứng..

Lịch Sử Ra Đời Objective-C

Objective-C được tạo ra khi Steve Jobs bị buộc phải rời bỏ công ty do chính mình tạo ra và chắc bạn cũng biết công ty đó tên là Apple. Sau khi rời Apple, Steve Jobs nhanh chóng thành lập công ty "riêng" của mình có tên là NeXTSTEP Computer với hoạt động chính là phát triển hệ điều hành Next Step Opperating System và phần lớn phần cứng sử dụng trong các máy tính của Apple ngày nay

Rated 4.6/5 based on 28 votes

0 Response to "Objective-C là gì? ưu điểm và lịch sử "

Đăng nhận xét

^