Liên minh huyền thoại có bao nhiêu tướng

Liên minh huyền thoại có bao nhiêu tướng

Chào anh Việt !

Anh em cho mih hoi liên minh huyền thoại có bao nhiêu tướng chơi mãi mà không đếm

(Sơn - vĩnh phúc)

Trả lời:

Năm 2013 có 117 tướng
Năm 2015 có 125 tướng
Năm 2017 có 136 tướng
Năm 2018 có 137 tướng

. :)

Còn chi tiết tự mò mà chơi

Rated 4.6/5 based on 28 votes

0 Response to "Liên minh huyền thoại có bao nhiêu tướng"

Đăng nhận xét

^
×+