b/o là gì? Tìm hiểu viết tắt b/o

Mọi người cho mình hỏi b/o là gì vậy. và b/o là viết tắt của từ gì

b/o  là gì?

b/o là tư viết tắt của  Bill of Original (được tạm dịch là  hóa đơn gốc )


Rated 4.6/5 based on 28 votes

0 Response to "b/o là gì? Tìm hiểu viết tắt b/o "

Đăng nhận xét

^
×+