10k , 20k, 50k, 100k là gì10k , 20k, 50k, 100k là gì

Mọi người cho em hỏi  10k , 20k, 50k, 100k là gì ? tại sao mọi người hay gọi như vậy

K = kilô = 1000

5k =5000

10k =10000

Tương tự:50 k = năm mươi ngàn , 100k = một trăm ngàn

Có nhiều bạn cho rằng chữ 'k' xuất phát từ ngôn ngữ teen là không đúng hoàn toàn. "K" xuất phát từ ngôn ngữ của quảng cáo. Đây là 1 dạng ngôn ngữ không chính thức, nhưng pham vi sử dụng của nó thì rất ở nhiều nơi.

Ở trên thế giới người ta dùng ký hiệu "k" rất nhiều. Không chỉ có chữ "k" mà còn chữ "m", "b" với "m" nghĩa là 1 triệu, "b" nghĩa là 1 tỷ, và cách sử dụng như chữ "k" vậy đó.

Nếu các bạn đọc báo tiếng Anh, hay là các quảng cáo giới thiệu việc làm, thỉnh thoảng bạn cũng sẽ bắt gặp người ta sử dụng ký hiệu này khi cần viết gọn, thí dụ như là "8k salary" nghĩa là luơng tháng $8000.

Rated 4.6/5 based on 28 votes

0 Response to "10k , 20k, 50k, 100k là gì "

Đăng nhận xét

^