Dịch vụ I-VAN là gì?

Dịch vụ I-VAN là gì?

Dịch vụ I-VAN là dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử BHXH giữa đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH thông qua tổ chức I-VAN sau khi đơn vị trả một khoản tiền để sử dụng dịch vụ về giao dịch điện tử.


Rated 4.6/5 based on 28 votes

0 Response to "Dịch vụ I-VAN là gì?"

Đăng nhận xét

^